Strona główna

Komunikat

Drodzy Koleżanki i Koledzy, członkowie Powiatowego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Jędrzejowie.

 

Wirus, Covid, Pandemia, Zdrowie, Choroba, Epidemii     W związku z rozszerzającą się skalą zachorowań na Covid-19, w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo Nas Wszystkich, Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 10.01.2022 w porozumieniu
z przewodniczącą Klubu Seniora podjął decyzję o zawieszeniu spotkań w Klubie Seniora oraz dyżurów Biura Związku
w miesiącu styczniu 2022 r.                 

 

 

O podejmowanych dalszych decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Drodzy Seniorzy! Pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa (szczepienia + maseczka + dezynfekcja + dystans).
Chrońmy siebie i bliskich.

     Informujemy, że można się z nami kontaktować pod numerem telefonu:
889-177-704

 

Informacja dla członków PZERiI

     W dniu 17.06.2021 w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Powiatowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie.

     Na ww. zebraniu Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Związku za 2020 rok, które zostało zatwierdzone przez Delegatów. Zarządowi PZERiI udzielone zostało absolutorium.

     Ponadto przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Zarządu Związku
oraz Komisji Rewizyjnej. V-ce prezesem Związku została wybrana kol. Barbara Wojciechowska. Członkiem Zarządu została kol. Bogusława Szymela. Skład Komisji Rewizyjnej uzupełniła kol. Halina Sipa. 

Aktualny skład Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej znajduje się w zakładce „Zarząd”.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

     Klikając w niżej wymienione pliki, można zapoznać się z dokumentacją
dot. sprawozdania finansowego za 2020 r.

a) Bilans finansowy – BILANS
b) Rachunek zysków i strat – RACHUNEK

Informacja dla PZERiI

W związku z epidemią koronawirusa Zarząd Związku informuje, że odwołuje wszystkie zaplanowane do 30 kwietnia 2020 roku imprezy. To jest:

1. Wyjazd na misterium do Cieszyna,

2. Spotkanie Wielkanocne – Jajeczko,

3.  Wycieczka do Oświęcimia,

Ponadto zawiesza spotkania w Klubie Seniora w Starostwie, oraz działalność biura związku do końca kwietnia bieżącego roku. 

Wniesione opłaty za uczestnictwo w wymienionych imprezach będą rozliczone według indywidualnych życzeń i dyspozycji każdego wpłacającego w terminie najszybszym jak tylko będzie to możliwe.

Wszystkim członkom związku przekazujemy pozdrowienia i życzenia zdrowia oraz wytrwałości w tym nadzwyczajnie trudnym, uciążliwym i smutnym czasie.

Do rychłego zobaczenia,

Zarząd Związku

 

P.S Informujemy, że można się z nami kontaktować w sprawie doradztwa czy ewentualnej pomocy pod numerem telefonu:

889-177-704

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

 

 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam radość i spokój, ulgę w bólu i chorobie. Niech w dzień Bożego Narodzenia spełnią się wszystkie plany i marzenia a nadchodzący Nowy 2020 Rok obdaruje Was zdrowiem, szczęściem i pomyślnością.

Życzą wszystkim członkom i sympatykom Powiatowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie Zarządy PZERII i Klubu Seniora.

 

 

 

 

W zakładce Plan imprez zamieszczony został harmonogram planowanych na 2020 rok spotkań i wycieczek. Prosimy o zapoznanie się i zgłaszanie chęci udziału, ilość miejsc ograniczona.

Powiatowy Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów informuje, że organizuje spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich członków i sympatyków Związku w dniu 10.12.2019r o godzinie 10:00 w restauracji „Gracja”.

Chętnych zapraszamy do kontaktu z biurem Związku, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje.

W dniu 23.11.2019r Zarząd  organizuje dla członków i sympatyków Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów tradycyjne Andrzejki, które odbędą się w Restauracji „Gracja”

Chętnych zapraszamy do kontaktu z biurem Związku, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje.

 

Klub Seniora informuje, że z uwagi na Święto Zmarłych spotkanie w Klubie Seniora zostaje przełożone na kolejny piątek tj. na dzień 08.11.2019r.

 

W dniu 18.06.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów które przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018r. Ponadto wybrany został nowy Zarząd Związku oraz Komisja Rewizyjna.

  Składki Członkowskie

Zarząd Związku prosi członków którzy dotychczas nie wpłacili składek członkowskich za 2019r, aby pilnie dokonali wpłaty. Przypominamy że jest to podstawowy obowiązek członka.

Jednocześnie informujemy, że decyzją Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział KRS  z dnia 2.02.2016  Powiatowy Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jędrzejowie uzyskał status  Organizacji Pożytku Publicznego i w związku z tym istnieje możliwość przekazania odpisu 1% od podatku uiszczanego corocznie do urzędu skarbowego przy rozliczeniu rocznym na rzecz naszego stowarzyszenia.

W wykazie MPiPS organizacji uprawnionych do  odpisów 1% od podatków w 2017 r. znajdujemy się pod poz.-8329

Nasz  nr. KRS –  0000462285