Zarząd

W dniu 18.06.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów które przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018r.
Dokonano podsumowania pięcioletniej kadencji poprzedniego Zarządu.
Walne Zebranie Delegatów wybrało nowy Zarząd Związku oraz Komisję Rewizyjną.

Skład Zarządu

1 .Smorąg Tadeusz – Prezes

2. Nagła Danuta – V-ce Prezes

3. Kulina Maria – Skarbnik

4. Skorodzień Barbara – Sekretarz

5. Jodłowska Agnieszka – Członek

6. Bąkiewicz Czesław – Członek

7. Kalisz Stanisław – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Grządziel Mirosław – Przewodniczący

2. Wojciechowska Barbara – Członek

3. Purchała Jadwiga – Członek