Zarząd

     Zgodnie z wynikami wyborów z dnia 19.03.2024, które odbyły się podczas
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
jest następujący:

Skład Zarządu:

                                           1. Smorąg Tadeusz – Prezes

                                           2. Chudzik Wanda – V-ce Prezes

                                           3. Nowakowska Elżbieta – Skarbnik

                                           4. Szymela Bogusława – Sekretarz

                                           5. Belicka Jadwiga – Członek

                                           6. Nemś Alicja – Członek

                                           7. Woźniak Janusz – Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

                                            1. Ogórek Tadeusz – Przewodniczący

                                            2. Blicharska Elżbieta – Członek

                                            3. Gawęda Maria – Członek

 

 


ARCHIWUM

Zgodnie z wynikami wyborów uzupełniających z dnia 17.06.2021, które odbyły
się podczas Walnego Zebrania Delegatów skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
jest następujący:

Skład Zarządu:

                                           1. Smorąg Tadeusz – Prezes

                                           2. Wojciechowska Barbara – V-ce Prezes

                                           3. Kulina Maria – Skarbnik

                                           4. Skorodzień Barbara – Sekretarz

                                           5. Jodłowska Agnieszka – Członek

                                           6. Szymela Bogusława – Członek

                                           7. Bąkiewicz Czesław – Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

                                            1. Grządziel Mirosław – Przewodniczący

                                            2. Purchała Jadwiga – Członek

                                            3. Sipa Halina – Członek


W dniu 18.06.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów które przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018r.
Dokonano podsumowania pięcioletniej kadencji poprzedniego Zarządu.
Walne Zebranie Delegatów wybrało nowy Zarząd Związku oraz Komisję Rewizyjną.

Skład Zarządu:

1. Smorąg Tadeusz – Prezes

2. Nagła Danuta – V-ce Prezes

3. Kulina Maria – Skarbnik

4. Skorodzień Barbara – Sekretarz

5. Jodłowska Agnieszka – Członek

6. Bąkiewicz Czesław – Członek

7. Kalisz Stanisław – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Grządziel Mirosław – Przewodniczący

2. Wojciechowska Barbara – Członek

3. Purchała Jadwiga – Członek